sábado, 26 de diciembre de 2009

Avaluació inicial versus la final

Aquí adjunto l’avaluació inicial, amb la resposta primera, i amb l’actual que està remarcada amb negreta. El canvi, en algunes preguntes, és obvi i evident.

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: ___8___10

CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: ___4___10

TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : __10______10

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: ___6__ 9

CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __6___10

DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __9___2

TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: ___5____8

DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: ___5___9

TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ____4____9

DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ____9____9

Conclusions

Tenim clar que l’aprenentatge significatiu hauria d’estar present sempre i en tot moment a les escoles. Hauria de ser el dia i dia. Les escoles haurien d’ajudar als alumnes a adonar-se d’allò que estan aprenent i a usar la seva comprensió per a resoldre els problemes de la vida quotidiana. Els mestres, per tant, tan sols hauríem de ser orientadors en aquest camí que han de recórrer els nostres alumnes, tot oferint-los les eines i els mitjans necessaris per portar a terme aquest aprenentatge.

Hi ha estudis realitzats que demostren que la tecnologia, si s’usa d’una manera productiva, pot promoure un aprenentatge significatiu entre els estudiants. Per tant, hem de potenciar a utilitzar la tecnologia dins de les escoles i per suposat, dins de les aules.

A més d’esbrinar que els alumnes se’n surten molt bé amb les noves tecnologies i aprenent tot passant-ho molt bé, també hem fet ús al mateix moment dels models mentals grupals o col•laboratius, on els nens han construït socialment amb grups el coneixement, col•laborant els uns amb els altres. Aquest s’ha pogut dur a terme gràcies a l’ús de diferents formes de proves, com el coneixement basat en les activitats, el coneixement social o relacional, entre altres.

Gràcies a l’ús que hem donat a les noves tecnologies, i la manera de construir models mitjançant aquestes, ha fet que els estudiants vegin l’oportunitat d’operacionalitzar i externalitzar els seus models mentals, i hagin pogut compartir el seu coneixement amb la resta dels companys, contrarestant-lo i aprofundint-lo.

Ja que els resultats, des del meu punt de vista, són molt atractius, penso que l’ús de les tecnologies dins a l’aula s’hauria de potenciar molt més, i fer que els nens aprenguin per si sols, amb només una petita ajuda si és necessària. Cal que l’educació dels nostres alumnes avanci a mesura que també ho fan les noves tecnologies i la societat, tots a una.

Avaluació tan de l'aprenentatge aconseguit com de la tecnologia

Avaluació de l'aprenentatge aconseguit:


Des d'un principi, les activitats que ens varem marcar van ser activitats tancades per poder avaluar certs ítems que ens havíem adjudicat. Tot i així, em sento molt orgullosa, perquè m'he adonat que potser els demanem poc als nens i aquests són capaços de mostrar-nos amb petites coses, que ells poden arribar molts més a munt.
Amb això em refereixo al fet de que, en un primer moment, tan sols vaig mostrar algunes verdures i hortalisses, només vaig pretendre que observessin i exploressin el seu entorn natural i físic, amb una actitud de curiositat i de respecte per aquest i pels altres. La curiositat dels nens va ser tant forta, que fins i tot varem acabar preguntant-nos com és que hi havia verdures i hortalisses que viuen a baix terra, com és el cas de la pastanaga, fet que varem explicar que és una arrel que ens mengem. Ens varem estar força estona per poder englobar tota la curiositat dels infants, però va ser una activitat molt enriquidora.
Així, i per concloure, desprès d'haver realitzat les activitats, la seva avaluació ha estat molt positiva i cal reconèixer que els nens han interioritzat tan continguts procedimentals com actitudinals i de conceptes, amb les seves competències, fet que ha permès als nens evolucionar i créixer com a persones.
Els nens s'ho varen passar d'allò més bé, van gaudir de la naturalesa dins a l'aula, així com de la naturalesa dins de l'ordenador i altres tecnologies, i van aprendre jugant.

Avaluació tecnològica:

L'ús de les tecnologies a l'aula ha estat molt positiva. En un primer moment varem creure que podríem tenir algun petit problema amb l'internet, fet que sol espatllar-se sovint, i en conseqüència ens podria endarrerir la feina, però no va ser així. Mentre anàvem realitzant les activitats, les tecnologies ensvan anar molt bé. Els nens gaudien de tot el que anaven escoltant i aprenent, i encara en demanaven més.
L'avaluació tecnològica de les activitats que hem realitzat ha estat molt bona, i tenim clar que seguirem presentant moltes activitats i preguntes d'aquesta manera tan visual i interactiva a l'aula, tot i que esperem que per la pròxima puguem fer ús de la pissarra digital, l'únic punt que ens va fer trontollar més.

Mapa conceptual del disseny


Fitxa de Disseny

Abans de publicar-vos tota la resta d'informació, començo penjant la fitxa del disseny i desprès ho anire ampliant...

Títol: D’on venen les verdures i hortalisses que ens mengem?

Agents intervinents: Els aprenents són 25 alumnes de P3, i el mediador la tutora, jo mateixa.

Tecnologia mediadora: Activitat en suport TIC.(programari Jclic), power point, ús de la pissarra digital, Càmera fotogràfica digital.

Descripció del problema:
Tal com assenyala Jonassen (1997), hi ha problemes mal i ben estructurats. En el nostre cas es tractaria d’un problema ben estructurat. Aquest problemes són els més comuns, sobretot en escoles i universitats. Són anomenats també problemes de transformació, ja que consisteixen en un estat inicial ben definit, un objectiu conegut i un grup restrictiu d’operadors lògics.

El problema que abarquem, és un problema complex ja que consta de diversos temes, amb unes funcions i variables que actuen sobre aquest. Però cal destacar que tot i ser un problema ben estructurat i complex, està ben situat, ja que es desenvoluparan unes habilitats específiques del domini i del context per resoldre el problema.

Com plantegem el problema als aprenents.
Plantejarem el problema, en el moment inicial, amb un diàleg, plantejant ja la pregunta


Context de l’activitat.
L’activitat es dura a l’aula de P3 de l’escola. Allí hi ha un ordinador amb connexió a internet. Per anar a la pissarra digital ens haurem de desplaçar de l’aula.


Característiques cognitives, emocionals, actitudinals, físiques més importants dels aprenents.
Cognitives. Els nens hauran de ser capaços d’esbrinar per si sols d’on venen les verdures que comprem al supermercat i quin és el procés sencer pel qual han de passar. Hauran d’estar atents a els canvis que s’aniran produint durant el dia a dia i recordant-ho.

Emocionals i actitudinals. Els nens hauran de tenir ganes d’investigar i descobrir d’on venen les verdures i hortalisses que ens mengem. A més, han de ser respectuosos amb totes les plantes que els envolten.

Físiques. Els nens han de tenir les característiques físiques de la pròpia edat, per tal de que pugin realitzar les activitats amb total normalitat i guadi.

Competències específiques.
Amb aquesta etapa d’infantil, s’afavorirà a que els infants desenvolupin capacitats que els han de permetre créixer com a persones. Algunes de les capacitats per desenvolupar en aquest projecte són:

- progressar en el coneixement i domini del seu cos, i la coordinació, adonant-se de les seves possibilitats

- adquirir progressivament seguretat afectiva i emocional, i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres

- adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes.

- observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte.

- mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana


Continguts:

Conceptuals: Les verdures i hortalisses, Eines necessàries i Elements necessaris per viure les plantes.

Procedimentals: Saber quins elements són bàsics per a que una planta visqui, Conèixer les eines per treballar al camp, Reconèixer algunes verdures i hortalisses.

Actitudinals: Tenir cura de les plantes.

Previsió de la seqüència d’activitats i orientacions

El projecte consta de 4 sessions mínim. Aquestes són:

1.- Observem les hortalisses i verdures

2.- Plantem alguna llavor

3.- Coneguem els elements necessaris per a que visqui una planta

4.- Eines del camp


Fonamentació psicopedagògica del disseny

Amb aquest projecte pretenem aconseguir un aprenentatge significatiu. Quan els nens veuran d’on provenen les verdures i hortalisses, segurament canviaran la seva manera d’entendre els conceptes, i per tant s’acostarà més a un aprenentatge significatiu.

El canvi conceptual és un procés evolutiu d’ampliació i transformació gradual dels estats de coneixement. Segons Carey, aquesta forma evolutiva del canvi conceptual requereix poca reestructuració dels sistemes conceptuals. L’aprenentatge reproductiu a les escoles requereix massa vegades, la simple articulació d’un marc conceptual ja existent, que només implica canvis en les relacions entre conceptes, i no una reestructuració dels models conceptuals per part dels aprenents. Cal dir que els estudiants més avançats poden arribar a desenvolupar els seus models conceptuals mitjançant el descobriment. Aquest tipus de canvi conceptual, la revisió, és necessari quan la informació que ha d’adquirir-se no correspon a les creences, pressuposicions, i models ingenus del món, tal com va dir Vosniadou.

Cal destacar que el canvi conceptual més significatiu només succeeix si és intencional, és a dir, en el moment en què l’aprenent és conscient que la seva comprensió és inadequada i percep la necessitat de canvi.


Criteris d’avaluació

L’avaluació d’aquestes activitats es duran a terme principalment amb l’observació de l’infant. Una d’elles, l’avaluació inicial, constarà d’unes preguntes on avaluarem els coneixements previs. Mitjançant alguna activitat de caire relacional, realitzada damunt de paper, podrem avaluar els coneixements i procediments adquirits.


video recopilatori

Aqui us adjunto el video recopilatori que he fet amb tot el que vam estar realitzant a l'aula... Espero que el disfruteu!!

viernes, 25 de diciembre de 2009

Verdures I Hortalisses

Aqui us adjunto el power point de les verdures i hortalisses que hem utilitzat per realitzar el projecte